STICHTING MA-FLO

Foundation Ma-Flo

ned tal

Geen ouders, toch naar school?

Bali is een klein stadje in het Engelsprekende westelijk deel van het West-Afrikaanse Kameroen. Ook daar zijn tegenwoordig, helaas, wezen te vinden, van wie ouders aan aids zijn overladen. Zoals vaak treft.                                                                            De Scticting Ma-Flo is 2007 opgericht om het werk van Ma Flo, voluit Florence Bergner-Foyab, te ondersteunen. Ma Flo is een Nederlands-Kameroense weduwe, wonend in de Rotterdamse wijk Schiebroek en komt uit Bali, en woont al bijna twintig jaar in Nederland. Zij horde over kinderen die daar naar school gingen totdat hun ouders waren overladen en kosten niet langer warden gedragen. Ma Flo besloot daar iets aan te doen en begon geld in te zamelen voor school kosten.

Wat kunt U hiermee?

De Stichting Ma-Flo is voor de ondersteuning van het werk van Ma-Flo afhankelijk van giften en schenkingen die, in samenwerking met het Ma-Flo support Committee in Bali, volledig bested worden aan de kosten van onderwijs voor aids-wezen. Per kind is een bedrag van rond 50euro per schooljaar nodig. Past het bij U om dit verre geode doel van dichtbij te ondersteunen? Met een e`enmalige gift of als donateur?

WAAR GAAT HET OM?

Het gaat St. ‘Ma-Flo’ e om dat kinderen die wees zijn geworden naar school kunnen blijven gaan en daardoor betere kansen voor de toekomst hebben. Dit project in het verre Kameroen, wordt ondersteund in en rond Rotterdam hier I Nederland.

Samen met een committee van leerkrachten en leden van ouderverenigingen in Bali worden de ingezamelde gelden geheel bested aan onderwijs kosten voor aids-wezen. School resultaten worden regelmatig gecheckt.

Eeen en ander zoals vermeld in de statuten.

 

BESTUURSLEDEN:

De Stichting Ma-Flo beloont bestuursleden noch financieel, noch materieel voor hun diensten overeenkomend met hun fucties in de stichting.

2. Vrijwilligers

De Stichting Ma-Flo beloont vrijwillgers noch financieel, noch materieel voor hun diensten overeenkomend met hun fucties in de stichting.

3. Kosten gemaakt voor de Stichting Ma-Flo

Bestuursleden en vrijwilligers mogen een declaratie indienen voor vergoeding van kosten gemaakt voor de Stichting, b.v. materialen, porto kosten, verzending van goederen e.d. wanneer dit tevoren is overeengekomen met de Voorzitter, Secretaris of Penningmeester van de Stichting.

Dit beleid is overeengekomen door het bestuur op ........ en geldig tot herroeping.